Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Svenska möbler 1890-1990

Monica Boman, Jill Dufwa, Sigrid Eklund Nyström, Anne-Marie Ericsson, Lena Larsson, Bengt Nyström, Elisabet Stavenow-Hidemark och Kerstin Wickman
Bokförlaget Signum, 1991
ISBN 91-87896-09-5, 495 sidor

Sammanfattning

För första gången ges i denna bok en omfattande översikt över de senaste hundra årens svensk möbelkonst. Behoven har kanske inte förändrats så mycket under de senaste hundra åren men aldrig förr har materialen, formerna, skönhetsuppfattningarna, teknikerna, funktionerna, produktionssätten och distributionsvägarna skiftat så mycket och så fort. Skildringen är kronologiskt upplagd, varje period ägnas ett större avsnitt. De möbler som beskrivs och avbildas har i regel kända upphovsmän och tillverkare.

Av de många möbelarkitekter, tillverkare och andra som har haft med möbler att göra har några varit särskilt inflytelserika med en verksamhet som har sträckt sig över flera decennier. Om dem har olika författare skrivit små artiklar som är inskjutna i den löpande texten Här finner vi, Carl Westman, Carl Bergsten, Carl malmsten, Carl Hörvik, Axel Larsson, Bruno Mathsson, Josef Frank, Elias Svedberg, Carl-Axel Acking, Erik Berglund, lena Larsson, Åke Axelsson, Börge Lindau och Bo Lindekrantz, Karl Erik Ekselius och John Kandell.

Få orörda miljöer finns bevarade. Det gäller inte bara 10-, 20- och 30-talen utan i lika hög grad 50-, 60- och 70-talen. De omkring 750 illustrationerna får därigenom även stort dokumentariskt värde.

Innehåll

 • FÖRORD

 • BORTOM TIDENS DESIGN

  • Helt modernt 1890

  • Samlarna

  • Antikviteter till vardags

  • Omgjort och eftergjort

  • Allt var möjligt

  • Allmogemöbler

  • Vad medelklassen valde

  • Ekmöbler med utskuret äpple

  • Spjälmöbler i vitt

  • Flammig björk

  • Mörkt igen

  • Modifierad funkis

  • Evergreens

  • Uniformitet och mångfald

 • FRÅN STATUS TILL BORGERLIG VARDAG

  • Borgerliga bostäder och arbetarhem

  • Nystilarnas dominans

  • De nya möbelfabrikerna

  • Även stilmöblerna hade sin arkitektur

  • Enkelhet, ljus och bekvämlighet

  • Nya vindar från England

  • Så skall ett borgerligt hem inredas

  • En ny svensk stil tradition föds

  • Villor och egna hem

  • Ellen Keys programutställningar

  • Moderna möbler 1899

  • Prakt och enkelhet

  • Wien-inspirerad lätthet

  • Mot en svensk saklighet

  • Tyngd och allvar på nytt

 • CARL WESTMAN

 • CARL BERGSTEN

 • BRYTNINGSTID FÖR FATTIG OCH RIK

 • Möbler för smålägenheter

  • "Hemtrevnad för medelklassen"

  • Möbelindustri i förvandling

  • De sista praktmöblerna

  • I Hemutställningens spår

  • Öppning mot världen

 • CARL MALMSTEN

 • CARL HÖRVIK

 • FUNKTIONALISM I FOLKHEMMET

  • Vardagsrum och matvrå

  • Seriemöbler och standardvaror

  • Gemla AB

  • Axel Larsson och Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors AB

  • Hyresgästerna Möbelaffär och KF:s arkitektkontor

  • NK:s Typenco och andra modeller

  • Nya möbelformer, stålrörsmöbeln

  • Sittandets problem, Bruno Mathsson

  • Möbler för vår egen tid, G. A. Berg

  • Fortsatt kamp mot garnityret och finrummet

  • Möbelarkitekten, en ny yrkesgrupp

  • Futurum

  • Estrid Ericson och Svenskt Tenn

  • Bort från det representativa

  • Helsingborgs Konserthus

  • Göteborgs Konserthus

  • Den anklagades bänk, genomtänkt i minsta detalj

  • Social utbyggnad

  • Blå lekelefanter

  • Vårstädning i skolbyggnaden

  • Nöjeslivet

  • Biografen

  • Hantverk och tradition

  • Malmstenstyper

  • Erik Chambert och AB Chamberts Möbelfabrik

  • Swedish Modern

 • AXEL LARSSON

 • BRUNO MATHSSON

 • JOSEF FRANK

 • VARDAGENS DECENNIUM

  • Trångboddheten kartlagd

  • Bostadsfrågan i centrum

  • Boendets missionärer

  • En social bohagspolitik

  • Möbelindustri i bakvatten

  • Demokratiska möbler

  • De första industrimöblerna

  • Malmsten blir folklig

  • Hantverksmöblernas mästare

  • Kontinuitet och konsekvens

  • Att utforska sittandet

  • Möbler börjar utredas

  • Vardagen får lyskraft

 • ELIAS SVEDBERG

 • CARL-AXEL ACKING

 • ETT DYNAMISKT ÅRTIONDE

  • Hantverk blir industri

  • Industriellt hantverk

  • Inkomster och bostadsyta växer

  • Den nya fritiden

  • En idéutställning

  • Mässor och andra utställningar

  • TV möblerar om

  • Korta och långa serier

  • Internationellt inflytande

 • ERIK BERGLUND

 • BYGGBART, UTBYTBART, FLYTTBART

  • Slitstarkt eller modestyrt?

  • Danska teakmöbler förlorar sin dominans

  • Rakt och sakligt

  • Vardagsrummet förändras

  • Romantiken knoppas

  • Spånplattan tar över

  • Plast och stålrör i nya konstruktioner

  • Produktionen rationaliseras

  • De nya försäljningskanalerna

  • En askungesaga

  • KF tar upp kampen

  • Miljonprogrammet möbleras

  • Barnen i fokus

  • Ny pedagogik, nytt Design Center

  • Möbelforskningen tar fart

  • HI-gruppen

  • Rödboken ska räddas

  • Svensk tradition på nya sätt

  • Stål i ny form

  • De unga stormar in

 • LENA LARSSON

 • DEN KLUVNA MARKNADEN

  • Färre och större möbelföretag

  • Reformisterna

  • Hantverk till heders

  • Sena stålrörsmodernister

  • Möbler för offentligt bruk

  • Rumsgestaltning på hög nivå

  • Staten möblerar utomlands

  • Kontorslandskapets uppgång och fall

  • Ikea, distributionsstyrd formgivning

  • KF:s kommers och moral

  • Nya signaler

 • ÅKE AXELSSON

 • BÖRGE LINDAU OCH BO LINDEKRANTZ

 • KARL ERIK EKSELIUS

 • NYA FORMER, NYA UTTRYCK

  • Memphis förändrar designklimatet

  • Fantasin tar makten

  • Gränserna vidgas

  • Design i fokus

  • Formgivare skapa sin egen plattform

  • De etablerade utmanar åttiotalet

  • En ny generation möter industrin

  • Nittiotalet, en syntes?

 • JOHN KANDELL

 • LITTERATUR

 • REGISTER

 • OM FÖRFATTARNA

 • BILDFÖRTECKNING

Den här boken kan inte köpas via 'AntikNätet', men prova gärna
hos något antikvariat eller beställ den på närmaste bibliotek.

 

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss