Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Sydsvenska möbelsnickare: 1700-tal och tidigt 1800-tal

Rose-Marie Söderström
Bokförlaget Signum, 2003
ISBN 91-87896-60-5, 140 sidor

Sammanfattning

I södra Sverige fanns under 1700-talet och det tidiga 1800-talet väl organiserade snickarämbeten med mästare som hade sinne för proportioner, skönhet och kvalitet. Många av dem hade fått sin utbildning i Köpenhamn eller i Stockholm och hade gjort gesällvandringar i Tyskland, Frankrike och England.

Rose-Marie Söderström har i bevarade arkiv funnit rikt material som kastar ljus över de skråanslutna möbelsnickarna i Sydsverige. Hon har till och med funnit så många uppgifter om vissa snickare att hon kan följa deras liv och verksamhet.

Innehåll

 • Förord
 • Inledning
 • Svenskt möbelhantverk och svenska inredningsideal
  • Frihetstiden
  • Gustaviansk tid
  • Empire och Karl-Johanstid
 • Borgerskapet
  • Skråväsendet
  • Snickareämbetet och hallrätten
  • Möbelhandeln
 • Boende och bostadsmönster
  • Fast inredning och rumsdisposition
  • Hur och var placerades möblerna?
 • Karlshamn
  • Möbler och snickare i Karlshamn
  • Snickareämbetet i Karlshamn fram till omkring 1700-talets mitt
  • Nils Korp, ebenist och snickaremästare uppvuxen i Karlshamn
  • Några möbler i Karlshamn
  • Snickareämbetet i Karlshamn efter 1700-talets mitt
  • Jöns (Johan) Andersen Udbye, Karlshamnsmästare och Stockholmsmästare
  • Möbler, snickare och andra hantverkare i och omkring Karlshamn efter 1700-talets mitt
 • Några andra snickare i Sydsverige
 • Noter
 • Ordförklaringar
 • Bilagor
 • Litteraturförteckning
 • Register

Köp hos AdLibris !


Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss